Behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter

Op deze website(“de site”), worden persoonlijke gegevens verzameld. Gold Collagen Belgium-FBNL is de verwerkingsverantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens, en handelt deze volgens de toepasbare wetgeving, en meer bepaal de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Gegevens en behandelingen

De volgende persoonlijke gegevens kunnen of worden verzameld:

Deze persoonlijke gegevens worden door Gold Collagen Belgium-FBNL gebruikt in het kader van:

Het niet doorgeven van bepaalde informatie kan het gebruik van sommige functionaliteiten van de website onmogelijk maken.

Veiligheid van uw gegevens

We maximaliseren de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde of accidentele toegang, wijziging, vernietiging of verlies.

Doorgeven van uw gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, behalve aan leveranciers van externe diensten in het kader van hierboven beschreven functionaliteiten. Deze leveranciers zijn contractueel aan Gold Collagen Belgium-FBNL gebonden en garanderen de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Zij behandelen uw gegevens enkel indien door Gold Collagen Belgium-FBNL gevraagd.

Direct Marketing

Uw persoonlijke gegevens kunnen door Multipharma gebruikt worden om u informatie over promoties, nieuwe producten en evenementen te bezorgen. Deze informatie kan zowel per e-mail als per post bezorgd worden.

Deze informatie wordt u enkel en alleen bezorgd op voorwaarde dat u:

De modaliteiten om bezwaar aan te tekenen worden hieronder beschreven (“Uw rechten”)

Uw rechten

Om hoger vermelde rechten uit te oefenen, volstaat het dat u kosteloos een e-mail stuurt naar (Data Protection Officer – jla.collagen.info@gmail.com) met in bijlage het bewijs van identiteit en elk document dat dienstig is om de gegrondheid van uw verzoek te staven. Uw aanvraag zal binnen één maand worden behandeld.

Bewaartermijn

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacy Policy met inachtname van de wettelijke bezwaar- en verjaringstermijnen.

Beroep

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op je computer geïnstalleerd staat. Cookies laten ons toe de site aan te passen aan uw behoeftes en verwachtingen. Bijvoorbeeld, dankzij hen kunnen we de taal onthouden waarvoor u gekozen heeft, kunnen we de producten in uw winkelmandje bewaren wanneer de verbinding verbroken werd of wanneer u van de ene pagina van de site naar de andere surft.

Bepaalde cookies (functionele cookies) zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site of sommige functionaliteiten ervan. Andere cookies (niet-functionele cookies) laten ons toe om u surfervaring op de site te verbeteren, statistieken te bekomen omtrent het gebruik van onze site of u aanbiedingen te tonen. Het gebruik van dit type cookie vereist eerst uw goedkeuring.

Wijzigingen in deze Privacy policy

De diensten van Gold Collagen Belgium-FBNL zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen eventuele herziende versies op onze website plaatsen.

We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe Privacy policy is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste Privacy policy, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Gold Collagen Belgium-FBNL pagina’s niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene Privacy policy.

Deze Privacy policy werden voor het laatst gewijzigd op 05/02/2021.